"Wat ik wil bereiken is dat leerlingen geïnspireerd raken over hun eigen mogelijkheden."

Loopbaancoach | Decaan | LOB & VSV Projectleider | Trainer

    

Huidige functies

Loopbaancoach & Trainer

Kers & Kers Loopbaancoaching. We werken vanuit de visie dat iedere leerling en student recht heeft op gedegen loopbaanbegeleiding. Deze begeleiding bieden we op verschillende niveaus: leerling / student, onderwijsinstelling, regionale samenwerkingsverbanden en via samenwerking in bovenregionale- en landelijke LOB & VSV projecten.

Decaan Mavo 1 t/m 4, Havo/Vwo onderbouw

Veluws College Twello. Als decaan / LOB coördinator ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van LOB-visie en –beleid, twee doorlopende LOB leerlijnen; keuzevaardig en loopbaanvaardig en het begeleiden van leerlingen, mentoren en vakdocenten in ultiem LOB.

Regionaal bovenschools projectleider LOB & VSV

Als regionaal bovenschools projectleider LOB & VSV heb ik verschillende projecten onder mijn hoede; Oriëntatie in het MBO | Oriëntatie in het werkveld | Loopbaandossier en leerlingportal | en Ouderbetrokkenheid. Belangrijke communicatiemiddelen die wij ontwikkelen en gebruiken zijn; de website www.aanpakvsveemland.nl, Het organiseren van conferenties, studiemiddagen en bijeenkomsten onder de titel 'Leren Netwerk LOB Eemland' en het face-to-face ondersteunen van decanen, mentoren en directieleden.

Showcase

Showcase

Projecten

Afgeronde projecten

Trainingen Loopbaanreflectiegesprekken

en Coach-Mentor training

In schooljaar 2013-2014 hebben VMBO & MBO cursisten deelgenomen aan de training loopbaanreflectiegesprekken; opleiding tot schoolcoach. In het schooljaar 2014-2015 worden drie groepen Schoolcoaches en mentoren van verschillende VMBO instellingen in de regio Eemland getraind in; LOB ontwikkeling en ‘jouw’ rol hierin en loopbaangespreksvoering.

Coach online leergang LOB

Online leergang, VO-raad en Spons

2013 - 2016 Coaching van deelnemers aan de eerste, tweede en derde tranche van de online leergang LOB, VO-Raad, NVS-NVL / VVSL.

Expertisecentrum LOB Eemland

2009 - 2016

Het in 2009 door Michiel van den Anker en mijzelf gestarte Expertisecentrum LOB Eemland fungeert als vraagbaak, biedt ondersteuning en draagt bij aan kennisdeling tussen mentoren, decanen en (studie)loopbaanbegeleiders in het VO en MBO in de regio Amersfoort e.o. Het afgelopen jaar is gebleken dat scholen intern LOB goed hebben opgepakt. Om die reden kunnen we nu melden dat wegens succes en met trots het Expertisecentrum in deze hoedanigheid overbodig is geworden.

Over mij

Loopbaanexpert | Decaan | LOB projectleider

Wat ik wil bereiken is dat leerlingen geïnspireerd raken over hun eigen mogelijkheden.

Mijn passies zijn het loopbaanvak en het onderwijs. Ik wil het beste in mensen en organisaties naar boven halen. Loopbaan is voor mij; leerlingen loopbaan- en keuzevaardig maken in een veranderende maatschappij en een steeds ontwikkelende onderwijs en arbeidsmarkt. Wat mij uniek maakt is dat ik over de grenzen van de school en het vak kan kijken en altijd opzoek ben naar samenwerking, vernieuwing en uitdagend onderwijs.

Als decaan, loopbaancoach en trainer heb ik geleerd dat ik mij thuis voel binnen het onderwijs. Zowel in het werken met leerlingen, studenten en collega’s, als in het ontwikkelen van onderwijssystemen, opdrachten en werkvormen om het onderwijs te versterken.

Als loopbaanspecialist staat bij mij ontwikkeling centraal. Het ontwikkelen van talent en zelfinzicht bij cliënten. Het ontwikkelen van een gedegen LOB-visie, -beleid en -programma voor onderwijsinstelling en het ontwikkelen van opdrachten, methodes, trainingen en technieken ter versterking van keuzebegeleiding en LOB.

Contact

  •   Kapelmeestershoeve 504, 7326 VJ Apeldoorn

Aanbevelingen

Daniel is iemand met hart voor de zaak. Hij werkt hard, is flexibel en eigenlijk overal voor in. Houdt ervan om nieuwe ideeën uit te werken en buiten de gebaande paden te zoeken naar oplossingen en tools. Daarnaast is hij de rust zelve, staat hij voor andere klaar en kan hij goed coachen, motiveren en managen. Een aanwinst voor ieder bedrijf!

Wendy Kers

Kers & Kers Loopbaancoaching | Decaan
Daniel is een prettige persoon om mee samen te werken. Zelf altijd zeer goed voorbereid en daarbij zijn collega's ook scherp houdend. Zeer betrokken met het thema loopbaanoriëntatie en -begeleiding in meerdere facetten, zowel naar jongeren , naar de teamleden als naar bestuurders. Een persoon waarmee je je nooit verveelt, altijd uitgedaagd voelt en goed samenwerken is!

Michiel van den Anker

Loopbaanregie | Decaan havo/vwo
Ik heb vanuit het Project Stimulering LOB veel met Daniël gewerkt en hem leren kennen als een enthousiaste, bevlogen LOB expert. Naast de grote inhoudelijke kennis die hij heeft, weet hij ook mensen te verbinden en is hij zeer gericht op samenwerken.

Karen Oostvogel

Projectleider stimuleringsproject LOB VO-Raad
Daniël Kers is een man die vanuit waarachtige betrokkenheid nadenkt over hoe jongvolwassenen beter (studie)keuzes kunnen maken. Het blijft bij Daniël niet bij 'denken over'. Daniël is iemand die ook graag dingen concreet maakt en uitvoert. Heb je Daniël in je project, dan weet je dat je een harde werker in je team hebt.

Hermien Miltenburg

Relatiemarketeer en oudervoorlichter Wageningen University

CONTACT

Zoekt u een loopbaanexpert, decaan of LOB projectleider? Neem dan hier contact op. Wellicht dat ik wat voor u kan betekenen.